Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul e-ambalaj.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Condiţiilor de utilizare.

Site-ul e-ambalaj.ro este proprietatea Societatii Comerciale RCA ONLINE SALES GROUP SRL. Ne rezervăm dreptul de a face modificări ale acestor Condiţii de Utilizare precum şi orice modificări site-ului e-ambalaj.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Condiţii de utilizare, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul e-ambalaj.ro, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză. Sunteți de acord că furnizarea serviciilor sau a produselor prezentate pe e-ambalaj.ro să înceapă imediat după îndeplinirea tuturor formalităţilor de înregistrare cerute. Informaţiile furnizate trebuie să fie corecte. Optând pentru înregistrare, vă obligaţi să ne furnizaţi corect numele, adresa şi alte informaţii utile. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informaţii, accesaţi meniul „Contul meu”. Prin accesarea contului şi utilizarea parolei personale sunteţi responsabil pentru toate acţiunile care decurg din folosirea acestora. e-ambalaj.ro nu poate fi facută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenţei utilizatorului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei sale.

Protectia datelor cu caracter personal este reglementata în România de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, RCA ONLINE SALES GROUP SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

dreptul la informare (art.12)
dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
dreptul de opoziţie (art.15);
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
dreptul de a se adresa justiţiei (art.18).
 
Comunicarea Electronică
Prin accesarea site-ului e-ambalaj.ro, folosirea, vizitarea, cumpărarea de produse sau trimiterea de e-mail-uri adresate echipei RCA ONLINE SALES GROUP SRL clientul consimte automat la dezvoltarea unei comunicări electronice cu aceasta. Comunicarea între cele două părţi (client şi societate) se realizează în mod electronic, considerându-se astfel că utilizatorul consimte primirea notificărilor de la e-ambalaj.ro în modalitate electronică, incluzând şi comunicări prin e-mail sau prin anunţuri pe site. Comunicarea electronică poate fi completată, dupa caz, de cea tradiţională.

Prin finalizarea comenzii utilizatorul este de acord ca documentele ce însoţesc fiecare comandă (factura, certificate de garanţie, desfăşurătorul comenzii şi modul de calcul, etc ) sunt transmise automat şi exclusiv, în momentul expedierii comenzii, pe cale electronică pe adresa de email folosită la crearea contului şi în contul de utilizator al clientului de pe e-ambalaj.ro. În cazul în care se doreşte ca documentele să fie trimise şi în colet, se va menţiona acest lucru la secţiunea „Adaugă comentarii” când se plasează comanda.

LISTA tehnicilor de comunicaţie la distanţă conform Anexei din Ordonanţa nr.130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă

imprimat neadresat;
imprimat adresat;
scrisoare tipizată;
publicitate tipărita cu bon de comandă;
catalog;
telefon cu intervenţie umană;
telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);
radio;
videofon (telefon cu imagine);
videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatură sau ecran tactil);
poştă electronică (e-mail);
telecopiator (fax);
televiziune (teleshopping).
Drepturile de autor (Copyright)
 
Întregul conținut al site-ului e-ambalaj.ro, incluzând texte, imagini, grafice, butoane, elemente de grafica web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea RCA ONLINE SALES GROUP SRL sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricaror elemente de pe e-ambalaj.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail: contact@e-ambalaj.ro

Accesarea site-ului
RCA ONLINE SALES GROUP SRL garantează utilizatorului acces limitat, în interes personal, pe acest site şi nu ii confera dreptul de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor societăţii fără acordul scris al acesteia.

Alte informaţii
Cei care vizitează site-ul pot face comentarii sau orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atâta timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimator, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altăă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entitaţi vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare. În cazul trimiterii unor materiale/documente, se consideră că utilizatorul conferă societăţii RCA ONLINE SALES GROUP SRL dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc.

Responsabilităţi privind produsele
RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu garantează că descrierea produselor sau orice alt conţinut al site-ului este lipsit de erori sau că este complet. RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea în orice fel a produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, produse pentru care RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu oferă nici o garanţie, expresă sau implicită, nu garantează şi nici nu va putea fi considerată responsabilă în cazul în care produsele achiziţionate nu corespund scopului pentru care au fost achiziţionate; produsele se pot returna fără a invoca un motiv anume, pentru mai multe detalii vizitaţi secţiunea « Informaţii returnare»

De asemenea, RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu răspunde pentru funcţionarea site-ului, informaţiile, conţinutul, materialele sau produsele de pe site. Calitatea produselor comercializate prin e-ambalaj.ro cade exclusiv în sarcina producătorilor sau după caz a importatorilor. RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricaror neconcordanţe sau lipsuri în ceea ce priveşte produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamaţie va fi adusă la cunoştinţa RCA ONLINE SALES GROUP SRL în maximum 30 zile de la recepţionarea produselor.

În cazul în care preţurile sau alte detalii despre produsele comercializate sunt afişate greşit datorită unor erori tehnice de procesare a informaţiilor, e-ambalaj.ro îşi rezervă dreptul de a nu onora comenzile pentru produsul(e) respectiv(e) şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp posibil despre eroarea survenită prin orice mijloc de comunicare.

Limitări ale responsabilităţii
Site-ul e-ambalaj.ro şi materialele aferente sunt oferite aşa cum sunt şi atat timp cât sunt disponibile.

Societatea RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu va fi făcută responsabilă şi nici nu garantează expres sau implicit, în nici un fel, pentru funcţionarea/funcţionalitatea site-ului, informaţiile sau conţinutul site-ului, materialele sau produsele de pe site.

RCA ONLINE SALES GROUP SRL. nu va fi facută responsabilă pentru orice pagube, de orice fel, incluzând, dar nu limitativ, orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale, punitive, de consecinţă sau alte daune (incluzând fără limitări pierderi de profituri, de venituri sau pierderi economice similare), indiferent dacă se produc prin contract, ca urmare a unui prejudiciu sau alt mod, daune care pot apărea ca urmare a utilizării sau a imposibilității de a utiliza materialele disponibile în acest site sau în orice website legat, chiar dacă suntem avizaţi de o astfel de posibilitate, nici faţă de orice cerere a unei terţe părţi.

Litigii
Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi RCA ONLINE SALES GROUP SRL. În cazul unor eventuale conflicte între RCA ONLINE SALES GROUP SRL şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.

Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Declinarea responsabilităților
Imaginile prezentate pe site, sunt cu titlu de exemplu, produsele livrate putând diferi de imagini în orice mod, în ceea ce priveşte culoarea, aspectul, textura, etc. Nu suntem răspunzători pentru posibilele diferenţe de culoare între cea de pe monitorul dvs. şi cea a produsului în sine.

Singura obligaţie a RCA ONLINE SALES GROUP SRL, faţă de orice client, în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare, este rambursarea sumelor încasate de societate de la clientul respectiv. Produsele comandate pot fi returnate în termen de 14 zile calendaristice de la data primirii. Acestea trebuie să fie returnate în ambalajul original şi în aceleaşi condiţii în care au fost livrate. În caz contrar, RCA ONLINE SALES GROUP SRL îşi rezervă dreptul de refuza returnarea. În cazul acceptării returului, RCA ONLINE SALES GROUP SRL se obligă să returneze contravaloarea produselor returnate în termen de 30 zile sau orice alt produs dorit la schimb.

RCA ONLINE SALES GROUP SRL are dreptul de a nu livra parţial sau integral o anumită comandă, în cazul în care anumite produse nu mai sunt disponibile. Dacă plata se face în avans, clientul va avea dreptul de a primi înapoi banii plătiţi pentru produsul respectiv. În toate cazurile în care produsele nu se pot livra, clientul va putea cere doar returnarea imediată a sumelor încasate de RCA ONLINE SALES GROUP SRL, dar nu şi alte despăgubiri.

Singura obligaţie a RCA ONLINE SALES GROUP SRL faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de a respectivul client.

RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu răspunde de eventualele defecţiuni/deficiente ale produselor cumpărate prin comandă pe site, şi nu poate fi trasă la răspundere în nici un fel; singura sa obligaţie este de a înapoia banii clientului dupa returnarea produsului defect.

RCA ONLINE SALES GROUP SRL nu îşi asumă responsabilitatea pentru greşelile de tipărire sau afişare pe site în ceea ce priveşte preţurile sau alte date/detalii legate de produse, directe sau indirecte. În cazul în care preţurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afişate greşit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greşit în baza de date, RCA ONLINE SALES GROUP SRL îşi alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs şi de a anunţa clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

Denunțarea unilaterală
Clientul are dreptul de a se retrage unilateral din contractul de vanzare incheiat la distanta, conform O.U. 34/2014, ce rezulta din comanda, in cel mult 14 zile calendaristice, de la data acceptarii livrarii in conformitate cu O.U. 34/2014.

RCA ONLINE SALES GROUP SRL se obliga sa ramburseze sumele incasate de la acest consumator in maxim 14 zile calendaristice, conform O.U. 34/2014

Politica preţurilor şi transportul produselor
Preţurile produselor sunt cele afişate pentru fiecare produs în parte. Toate preţurile includ TVA. Costul final al tranzacției va include valoarea produselor comandate şi valoarea transportului.

Plata se poate face prin oricare din modalitățile de plată acceptate. Ne rezervăm drepul de a schimba preţurile de vânzare ale produselor prezentate, atunci când considerăm necesar.

Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile, deoarece între momentul plasării comenzii şi momentul procesării acesteia, stocul să se modifice. Dacă un produs comandat de dumneavoastră nu mai este pe stoc, vă vom anunţa imediat.

RCA ONLINE SALES GROUP SRL va putea desfăşura orice campanie promoţională referitor la produsele afişate pe site, promoţii ale căror condiţii vor fi stabilite în întregime de către RCA ONLINE SALES GROUP SRL.

Termeni de livrare
Comenzile sunt trimise prin firma de curierat rapid specializat şi ajung la client în aproximativ 4/5 zile lucratoare. În condiţii speciale sau în cazuri excepţionale, societatea îşi asumă dreptul de a mări timpul de livrare.

Modalităţi de plată
Plata se poate face prin orice modalitate disponibilă acceptată de e-ambalaj.ro.

Procesarea plăților online
Pentru a vă oferi opțiunea plății online, folosim platforma de procesare plăți NETOPIA PAYMENTS.

Atunci când optați pentru plata online, veți fi redirecționat către platforma NETOPIA PAYMENTS, în
care vi se vor solicita anumite date personale în funcție de metoda de plată aleasă – spre exemplu,
datele de card (numărul cardului, numele & prenumele deținătorului cardului, data expirării și codul de
securitate de pe spatele cardului). Aceste date sunt folosite strict pentru procesarea plății prin
intermediul platformei NETOPIA PAYMENTS și nu ne sunt comunicate.

În anumite situații, putem transmite direct către platforma NETOPIA PAYMENTS o serie de informații
cu privire la tranzacție, anume: valoarea tranzacției, număr de telefon si adresa e-mail (dacă acestea
au fost completate în contul clientului).

Pentru a putea asigura urmărirea tranzacțiilor și decontarea plăților, NETOPIA PAYMENTS ne
furnizează rapoarte cu privire la plățile pe care le încasăm. Aceste rapoarte pot includ date personale
ale plătitorilor (nume, prenume, e-mail, nr. telefon, adresa billing). NETOPIA PAYMENTS ne transmite
aceste date ca parte a serviciilor de procesare a plăților.

În cazul în care apar probleme legate strict de procesarea plății dvs., veți putea fi contactat în mod
direct de către reprezentanții NETOPIA PAYMENTS pentru soluționarea acestora.

Platforma NETOPIA PAYMENTS prelucrează datele dvs. personale în calitate de operator
independent pentru procesarea plății online. Puteți consulta mai multe detalii despre politica acestora
de prelucrare a datelor dvs. personale colectate în vederea procesării plății aici:
https://netopia-payments.com/nota-de-informare-gdpr-platitori/

Promoţii şi concursuri
RCA ONLINE SALES GROUP SRL îşi stabilieşte singură regulamentele promoţiilor şi a concursurilor pe care le organizează. Data începerii şi terminării acestor promoţii este specificată pe site. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţă eventualilor participanţi numai prin intermediul site-ului propriu.

Taxe suplimentare
Preţul final plătit de client este format din preţul produsului şi eventualele cheltuieli de expediţie şi împachetare care vor fi precizate.

Societatea nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului.

Pentru orice taxă percepută în plus ne puteţi contacta imediat.

Frauda
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica continutul site-ului e-ambalaj.ro sau de a afecta performanţele serverului pe care ruleaza site-ul va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului e-ambalaj.ro şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au încercat acest fapt.

Dispoziţii finale
Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu cumpărarea și lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni condiţiile şi termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşii cu un contract valabil încheiat.

Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual e-ambalaj.ro.